Agecja Inwestycyjno - Handlowa B&B

Obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku

 

Uprzejmie informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w Agencja Inwestycyjno - Handlowa „B&B" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą: Agencja Inwestycyjno - Handlowa „B&B" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (85 - 825) przy ul. Wojska Polskiego 65, e-mail: info@bbt.pl, Tel: +48 52 34-55-841
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu gromadzenia, przechowywania, udostępniania i usuwania w związku z realizacją obowiązków wynikających z łączących spółkę z Panią/ Panem umów i kontarktów, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub działań zmierzających do zawarcia umowy a także w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przesłane przez Panią/Pana do spółki pocztą elektroniczną oraz za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej spółki na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej, podatkowej, sądy, osoby fizyczne i prawne, którym udostępnienie danych jest konieczne dla realizacji zawartej umowy lub wykonania działań zmierzających do jej zawarcia a także podmioty z nami współpracujące na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmioty realizujące usługi pocztowe i kurierskie.
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji łączącej nas umowy, przeprowadzenia rekrutacji, trwania negocjacji i rozmów w sprawie będącej przedmiotem wymiany korespondencji a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. Nie dotyczy to okresów przechowywania tych danych ustalonych obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano zgody przed jej cofnięciem,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016r.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi ono warunek umowny, warunek zawarcia umowy lub prowadzenia dalszej korespondencji w  określonej sprawie, udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość bądź pytanie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi też rozpatrzenie skargi lub reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

 

Z poważaniem - zespół Agencja Inwestycyjno - Handlowa „B&B" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Powrót
Agencja Inwestycyjno-Handlowa "B&B" Sp. z o. o. Sp. K. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
tel.:+48 52 34-55-841, fax:+48 52 34-55-842, NIP: 953-275-46-26, REGON: 381327450
e-mail: info@bbtl.pl, www.bbtl.pl
www.bbtl.pl - dodatki paszowe , drożdże paszowe suszone, drożdże piwne, drożdże piwowarskie, dodatki do pasz - import, export, sprzedaż hurtowa, nowy preparat, zwalczanie salmonelli, Nufosalm - L, stop - salmonelli